Головна сторінка

Основною метою діяльності Громадської організації “ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ УКРАЇНИ” є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, навчальних, наукових та інших прав та інтересів молодих офтальмологів шляхом сприяння розвитку медицини. Участь у впровадженні оздоровчої, культурної, наукової, організаційної та освітньої діяльності, благодійних заходах, адаптації медицини до європейського рівня. Організація співпрацює та була створена за пропозицією Європейського товариства офтальмологів SOE та є його представництвом для молодих офтальмологів України.
Основними напрямками діяльності Організації є:

  • сприяння визначенню стратегічних завдань медицини та суміжних проблем, прогнозування та формування програм розвитку офтальмології;
  • сприяння розробкам концептуальних напрямків Організації та координації науково-дослідних та практичних робіт у галузі медицини, участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
  • сприяння визначенню науково-медичних та організаційно-технічних заходів для удосконалення наявних та розробки нових методів профілактики, діагностики, лікування.
Scroll to Top